Adicon is een organisatie voor particuliere hulpverlening, training en advies bij verslavingsproblematiek.

Visie
  • De mens staat in de begeleiding centraal, niet de verslaving
  • Verslaving is gedrag. Gedrag kan veranderen
  • Ieder bepaalt zijn eigen ontwikkeling
  • Omgeving is van groot belang bij herstel van gezond gedrag
Missie

Adicon brengt mensen in ontwikkeling zodat middelengebruik niet meer nodig is.
Adicon neemt problemen niet over maar motiveert tot nieuw gedrag en begeleidt het proces.
Adicon hecht waarde aan transparant en eerlijk contact.
We kunnen veel, maar niet alles. Adicon is helder over haar mogelijkheden.

Klanten van Adicon kiezen voor privacy en dus voor particuliere begeleiding. Zij willen meestal niet ‘bekend’ zijn bij huisarts of zorgverzekeraar.

Contact
L’Esclave blanche, 1888 Jean Lecomte du Noüy , Musée des Beaux-Arts, Nantes, France.

Motiveren tot nieuw gedrag is voor Frank Diederen een centraal thema in zijn werkzame leven. Of dit nu in een bedrijf is of op menselijk niveau. Adicon is door hem opgericht om mensen in ontwikkeling te brengen die in hun dagelijks functioneren belemmerd worden door hun verslavingsgedrag en hierin verandering willen.

Adicon is er voor klanten die kiezen voor kwaliteit, een hoog service niveau, privacy en in de beslotenheid van de eigen omgeving aan de slag willen met hun vragen. Adicon is een particuliere organisatie en kiest ervoor om niet binnen de kaders van de zorgverzekeraar te werken.

Het Adicon team bestaat uit gekwalificeerde professionals met een ruime expertise.
Neem contact met ons op, telefonisch of per mail:
Tel: + 31 (0) 624 18 76 48

www.adicon.nl
Of via ons correspondentieadres:
Kerkstraat 94, 6439 AT Doenrade