Adicon heeft een team coaching traject afgerond bij OPZC Rekem in België.

Adicon heeft een team coaching traject afgerond bij OPZC Rekem in België.

Met veel plezier en enthousiasme heeft Adicon in het afgelopen half jaar een team coaching/ ontwikkelingstraject begeleid binnen een afdeling van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem. Een bijzonder en soms spannend traject voor het team met als uitgangspunten: een hernieuwd verkrijgen van vertrouwen in eigen kunnen;  een begin maken van een ombouw van verblijfsgericht naar herstelgerichte zorgvisie; het implementeren van een  samenwerk-model voor alle disciplines waarbij de cliënt centraal staat en de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie wordt gelegd, dienstbaar aan de ontwikkeling van de cliënt.

Een mooie reis naar “het land van Herstel” . Diepte interviews en individuele coaching gesprekken, afscheid nemen van het oude en een voedingsbodem creëren voor het nieuwe;  teamdagen met praktische ervaringsopdrachten en effectiever leren communiceren. Al met al een mooi traject op basis waarvan de cliënten in ontwikkeling worden gezet. Voor Adicon een mooie samenwerking met het OPZC Rekem en een eer om aan deze bijzondere zorg een stukje te mogen bijdragen.

Adicon richt zich niet alleen op verslavingsgedrag maar is ook thuis in gedragsverandering in organisaties en coaching van medewerkers.

Frank Diederen, Adicon.nl  –   – +31624187648