Welke middelen/verslavingsvormen?

Verslaving uit zich in vele vormen. Adicon richt zich op een aantal verslavende middelen en verslavend gedrag. Kenmerkend is dat middelengebruik of verslaving tot disfunctioneel gedrag leidt en een negatieve impact heeft op iemands sociale leven, werk en of gezondheid. Een overzicht van verslavingen waarin wij gespecialiseerd zijn:

blokken-verslavingsvormen-alcohol2
blokken-verslavingsvormen-cocaine2
blokken-verslavingsvormen-thc2
blokken-verslavingsvormen-seks2
blokken-verslavingsvormen-medicatie2
blokken-verslavingsvormen-gokken2
blokken-verslavingsvormen-gaming2

Verslaving en Burn-out en of depressie

Verslaving bij medewerkers of klanten heeft dikwijls op meerdere leefgebieden een effect. Niet assertief genoeg zijn, vormen van depressie of een latente burn-out zijn vaak aanleiding om tijdelijk heil te zoeken in middelen of gewoontegedrag. De aanpak van verslaving biedt ruimte om met de onderliggende problematiek aan de slag te gaan voor een duurzame verandering.