Training voor zorgprofessionals

Een training voor zorgprofessionals.

“Omgaan met verslaving in de hulpverleningspraktijk”

Een training voor zorgprofessionals

Versie: ambulant begeleiders, Praktijkondersteuners, medewerkers in sociaal domein etc. 

Geaccrediteerde training, copyrights Frank Diederen, ADICON.  Januari 2020

Eén op de vijf Nederlanders (tussen de 18 en 65 jaar) krijgt in zijn leven te maken met een alcohol- of drugsprobleem. Het is dus niet de vraag óf , maar wannéér er zich binnen uw hulpverleningspraktijk een cliënt aandient met een middelen gerelateerd probleem.

Wanneer ben je nou verslaafd? Wat doet welk middel? Alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, porno? Hoe ga ik nou in gesprek hierover? Hoe kan ik mijn cliënt motiveren? Naar wie kan ik verwijzen?

Als hulpverlener is het vaak moeilijk iemand aan te spreken op middelenmisbruik of verslavingsgedrag. De cliënt bagatelliseert, ontwijkt kritiek en schaamt zich dikwijls voor zijn gedrag. Als hulpverlener is het van belang kennis en vaardigheden in huis te hebben om hierin de adequate begeleiding te bieden.

Deze interactieve training geeft u een gedegen kader met praktische tools om tijdens een begeleidingstraject op een adequate en effectieve wijze om te gaan met verslavingsgedrag en/of middelenmisbruik van cliënten. Trainers Frank Diederen,  en Glenn Dumont ontwikkelden deze training. Zij bestaat uit vier dagdelen waarbij alle relevante facetten van de problematiek van verslaving de revue passeren. Er is veel ruimte voor eigen inbreng van praktijkcasussen en een actieve inzet van de cursisten is verwacht.

Onze trainingen zijn niet moraliserend, wel praktisch, informatief en met een beetje humor. Dat blijft meestal hangen!

In overleg is een training op maat mogelijk. Bel/mail voor informatie of schrijf direct in!

Frank Diederen, Adicon: 0031624187648 of mail: info@adicon.nl 

Module A

Module A

Dagdeel 1: kennis van verslaving, middelen en behandeling

In het eerste deel van de training gaan we in op wat verslaving precies is, hoe verslaving werkt in de hersenen. U krijgt een gedegen kennis van de werking van de meest gebruikte en moderne middelen en gok- en gameverslaving. Wij brengen u op de hoogte van het aanbod van behandelmethodieken en bieden een overzicht van instellingen voor verslavingszorg.

 

Dagdeel 2: herkennen, signaleren en motiveren

In het tweede deel gaan we aan de slag met gedragsverandering en het doorbreken van gedrags- en verslavingspatronen. De opgedane kennis over middelen wordt direct toegepast in het herkennen en signaleren van middelengebruik en het duiden van disfunctioneel gedrag. Middels gesprekstechnieken vanuit de  Motiverende Gespreksvoering wordt verslavingsgedrag bespreekbaar gemaakt.  U krijgt inzicht in welke fase van gebruik of misbruik de cliënt zich bevindt. U ontwikkelt hiermee skills die zeer bruikbaar zijn in uw dagelijkse begeleidingspraktijk. Er is een basis gelegd om mensen te motiveren tot gedragsverandering en hen door te verwijzen naar een verslavingsdeskundige.

Module B

Module B

Dagdeel 3 en 4: intervisie en zelfreflectie

De laatste twee dagdelen zijn gereserveerd voor intervisie en zelfreflectie. Hier worden (eigen) cases ingebracht en besproken en wordt gereflecteerd op zelfkennis en individuele communicatie- en begeleidingsstijlen mede door gebruikmaking van het “Kernkwadrant”. Tips, tricks en awareness voor de eigen valkuilen van de hulpverlenersreflex komen aan de orde.