Adicon heeft een ADM beleid ingevoerd bij het Bonnefantenmuseum.

Adicon heeft een ADM beleid ingevoerd bij het Bonnefantenmuseum.

Afgelopen maanden heeft het Bonnefantenmuseum Maastricht op initiatief van haar eigen personeelsvertegenwoordiging een Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid uitgewerkt en in samenwerking met Adicon geïmplementeerd. Er zijn ongeveer 40 medewerkers in dienst en daarnaast is er nog een grote groep vrijwilligers.  Een ADM beleid maakt onderdeel uit van het brede gezondheid- en Arbobeleid binnen het museum.

“Er wordt in ons museum alcohol geschonken in de horecagelegenheid en dat maakt dat we ook afspraken hebben hoe wij hiermee omgaan.” Aldus  Sandra Holtjer, zakelijk directeur.  Zij vindt het een goede zaak dat de personeelsvertegenwoordiging hier voor heeft gekozen. Zeker omdat mensen in het algemeen en daarmee ook onze medewerkers, zich niet altijd  de effecten van middelengebruik realiseren. Enkele glazen wijn of bier op een tentoonstellingsopening of wat steviger drinken tijdens een avond stappen kan in de ochtend nog restalcohol opleveren. Tien glazen alcohol heeft gemiddeld 15 uur afbraaktijd.  Je bent dan nog onder invloed terwijl je denkt dat je nuchter bent. Bijvoorbeeld met een alcohollucht je gasten een toegangskaartje of catalogus verkopen geeft geen goede indruk. Laat staan de gevolgen van het beschadigen van een kostbaar kunstwerk omdat je onder invloed even niet goed oplet… In welke functie of hoedanigheid ook, je bent immers altijd ambassadeur van je museum.

Tijdens een plenaire personeelsbijeenkomst is in september het ADM beleid gepresenteerd. Met stellingen en een korte voorlichting zijn ervaringen uitgewisseld, dilemma’s besproken en afspraken gemaakt.  Wie wilde mocht voor de ‘fun’ een keer een blazen in een echt ademanalyseapparaat. Iets wat formeel niet mag op het werk, maar in deze setting leuk is om te ervaren.

In het voorjaar volgt er nog een training vroegtijdig signaleren  en bespreekbaar maken van middelengebruik  voor leidinggevenden en dan is het Bonnefantenmuseum volledig geëquipeerd in het omgaan met Alcohol Drugs en Medicijnen op het werk.

Wilt u ook een ADM beleid voor uw bedrijf? Neem contact op met Frank Diederen, Adicon ,  of bel 003124187648 .