Alcohol en werk: “Jonge meiden achter de bar verkopen gewoonweg meer shotjes”.

Alcohol en werk: “Jonge meiden achter de bar verkopen gewoonweg meer shotjes” aldus horecaondernemer in Brabant.

Werkzaam binnen de horeca? Opletten;  je baas kan je vragen/dwingen om mee te drinken.

“Een of twee drankjes op een avond is echt geen probleem maar in de praktijk zien wij vaak dat vooral jongere vrouwelijke medewerkers onderdeel zijn van een marketing alcoholverkooptruc.”   Door met de gasten mee te drinken worden deze verleid meer te bestellen. Als  een leuke vlotte meid een shotje voor je inschenkt en ze drinkt er enkele met je mee, neig je als klant naar meer omdat je deze marketing truc verwart met aandacht van een leuke meid.  Frank Diederen, (Adicon.nl) ziet een trend die zich voltrekt in de horeca.

Dat de gast extra drinkt is voor de horecaondernemer mooi meegenomen. ‘De omzet stijgt met wel dertig procent als wij mee drinken’ aldus een horecamedewerkster. ‘Ik had het er laatst met mijn collega over; ’Normaal drink ik zo’n 40 glaasjes per week met de klanten mee; met de carnaval heb ik er wel  80 op’. Wij horen regelmatig dat het vrouwelijk personeel als middel wordt ingezet om de omzet te vergroten. Het is hier waar de schoen wringt. Barpersoneel wordt steeds jonger en bestaat vaak uit jonge werkstudentes die zo een mooie bijverdienste hebben. Er ontstaat een grijs gebied tussen vrijwillig een drankje meedrinken of gedwongen moeten meedrinken met de klant omwille van de omzet.

Nu roken in de horeca is verboden en personeel is beschermd tegen meeroken, lijkt zich in de horeca weer een risicovolle trend  aan te dienen.  Binnen de contacten die Adicon heeft met horecamedewerkers ontmoeten we regelmatig medewerkers  die op aandringen van hun baas met hun klanten meedrinken. Drinkspelletjes zoals die op de vakantiebestemmingen in Spanje of Turkije worden gehouden vinden nu ook in de Nederlandse kroegen plaats. Deze meiden realiseren zich niet dat het hebben van een bijbaantje op termijn forse gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Naast de directe gezondheidseffecten van alcohol ligt het verslaafd raken aan dit middel in een directe lijn. De grens van gedwongen worden en zelf keuzes maken over de mate waarin alcohol gedronken wordt, staat op een hellend vlak. Als meedrinken door de cafébaas als werk norm wordt gesteld ontstaat er omwille van de omzet een enorme druk op de veelal jonge werkneemster.

Horeca en sociale hygiëne staan normaal gezien niet toe dat medewerkers drinken onder werktijd.  Sterker nog; in de  drank- en horecawet is het drinken van alcohol door personeel in diensttijd niet toegestaan.(*) Omzet stijging is echter aantrekkelijk. Medewerkers die als werkstudent een bijbaantje hebben realiseren zich dat niet en vinden zelfs dat hun baantje hierdoor extra aantrekkelijk is. Op je eigen werk lekker meedrinken : Wat wil je nog meer!

Adicon adviseert horecabedrijven eigen werkafspraak te maken en zich te houden aan de drank en horeca wet. Als ondernemer  en werkgever mag je niet van je personeel verwachten dat zij zich omwille van omzet onder invloed laten brengen. Daarnaast is er ook een juridische kant. Laat je je personeel na hun dienst onder invloed naar huis toe rijden? Wie is verantwoordelijk wanneer er dan ongelukken gebeuren?

(*)Artikel 20 drank en horecawet,  Lid 6: Het is verboden in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen dienst te doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit.

Frank Diederen,  Adicon, mei 2018.