Alcohol en werk

Omvang alcoholgebruik beroepsbevolking

Uit onderzoek blijkt dat 21% van de beroeps- bevolking excessief drinkt (wekelijks twintig of meer alcoholische consumpties) en 5% probleemdrinker is. Naar schatting hangen 20-25% van de bedrijfs- ongevallen samen met alcoholgebruik.

In de horeca, bouwnijverheid en landbouw is het alcoholgebruik het hoogst. Vooral in ploegendiensten, repetitief werk en nachtwerk. Werknemers in managementfuncties van alle sectoren drinken meer dan in andere functies. De beschikbaarheid van alcohol, het ontbreken van directe supervisie, werkstressoren, hoge werkeisen zonder een goede beloning en sociale druk zijn bevorderende factoren voor alcoholgebruik.

Gevolgen alcoholgebruik

Alcoholgebruik op of rondom het werk veroorzaakt economische schade: werknemers verzuimen meer en presteren minder. Daarnaast kan alcoholgebruik leiden tot bedrijfsongevallen, productiefouten, onvoldoende functioneren en verslechtering van de werksfeer.

Omvang alcoholbeleid

Slechts 33% van de werkgevers voert een actief alcoholbeleid. De aandacht van de werkgever voor alcoholgebruik wordt door een grote groep werknemers als onvoldoende ervaren. Ook denken velen dat er geen regels zijn over alcoholgebruik vlak voor of tijdens het werk.

Aanpak alcoholbeleid op het werk

De Arbo (Arbeidsomstandigheden) wet laat zien dat alcohol, drugs en medicijnen een onderdeel moeten zijn van de verplichte risico-inventarisatie in bedrijven. Hoewel de werknemer zelf primair verantwoordelijk blijft voor zijn alcoholconsumptie, investeert een slimme werkgever in voorlichting en een passend alcoholbeleid. Dit schept duidelijkheid onder de werknemers en is goed voor de organisatie als geheel. In een alcoholbeleid worden voorschriften vastgelegd over het gebruik van alcohol onder werktijd en vóór aanvang van het werk. Daarnaast kan een werkgever onder bepaalde omstandigheden alcoholtesten laten uitvoeren. Ook het voorlichten van het personeel, het trainen van managers om tijdig alcoholgebruik te herkennen en om taboedoorbrekende gesprekken te voeren zijn mogelijkheden. Verwijzen naar een passende behandeling of een interventie voor (het minderen van) alcoholgebruik behoort hier ook tot de mogelijkheden.

Alcohol informatie

Loketgezondleven.nl Bilthoven: RIVM, versie 2.30, 27 januari 2015